© aurora-marketing.hr 2010-2014. Sva prava pridržana                       AURORA MARKETING OPREMA obrt za promidžbu i reklamu,               Franje Čandeka 32,  Rijeka 51000,    Tel: 051 262 700    M-tel: 092 282 8888

UNUTARNJE  OGLAŠAVANJE  U  STAMBENIM  ZGRADAMA  I  KBC  RIJEKA
  • 146 stambenih zgrada
  • Više od 5.150 kućanstava
  • Vidljivost pri ulasku i izlasku iz stambenih zgrada
  • Više od 15.000 potencijalnih klijenata dnevno

  • Ekskluziva u oglašavanju za osnovnu djelatnost

  • 40 oglasnih ploča u KBC Rijeka
  • Sva tri lokaliteta: Sušak, Rijeka i Kantrida
  • Više od 30.000 potencijalnih klijenata mjesečno
DA LI TREBATE REKLAMNU KAMPANJU?   DA LI ŽELITE STALNO POZICIONIRANJE NA PODRUČJU RIJEKE I PGŽ?

Specijalizirani smo na regionalno unutarnje oglašavanje u stambenim zgradama i imamo odličnu pokrivenost u gradu Rijeci, a s oglasnim pločama u KBC Rijeka i u cijeloj PGŽ.

Spcifične lokacije i same oglasne površine jamče odličnu vidljivost i isplativost kampanje.Cijene oglašavanja su od 6 lipa do 1 kune mjesečno po jedinici pokrivenosti.


NAZOVITE NAS ODMAH! Telefoni su 051/262-700 i 092/282-8888